Interaktywna animacja obrotu kamery wokół budynku

Kamerę można kontrolować poprzez, „przytrzymanie” budynku lewym przyciskiem myszy, lub przyciskami znajdującymi się na dole animacji.